Servicii funerare pe cartier

sicriu pregatit pentru inhumare

Atunci cand se produce un deces, preotul parohiei din care decedatul face parte trebuie instiintat de catre familie, iar aceasta trebuie sa apeleze la serviciile unei firme de pompe funebre care cunoaste obiceiurile, ritualurile si traditiile crestine ale ingropaciunii. Preotul si firma de servicii funerare vor avea grija ca pregatirea inmormantarii sa se desfasoare in conditii bune.

Sectorul 1

 • Aviatiei
 • Bucurestii Noi
 • Baneasa
 • Calea Grivitei
 • Calea Floreasca
 • Calea Victoriei
 • Cartierul Francez
 • Chitila
 • Damaroaia
 • Dorobanti
 • Ion Mihalache (1 Mai)
 • Primaverii
 • Pajura
 • Straulesti

Sectorul 2

 • Andronache
 • Baicului
 • Colentina
 • Calea Mosilor
 • Doamna Ghica
 • Dobroesti
 • Fundeni
 • Iancului
 • Lacul Tei
 • Lizeanu
 • Obor
 • Pantelimon
 • Soseaua Stefan cel Mare
 • Teiul Doamnei
 • Vatra Luminoasa

Sectorul 3

 • Titan
 • Balta Alba
 • Dristor
 • Dudesti
 • 23 August
 • Mihai Bravu
 • Nerva Traian
 • Ozana
 • Piata Muncii
 • Piata Alba Iulia
 • Piata Unirii
 • Theodor Pallady
 • Trapezului
 • Vitan

Sectorul 4

 • Aparatorii Patriei
 • Berceni
 • Bulevardul Tineretului
 • Bellu
 • Calea Serban Voda
 • Emil Racovita
 • Giurgiului
 • Luica
 • 11 Iunie
 • Metalurgiei
 • Timpuri Noi
 • Vacaresti
 • Vitan Barzesti

Sectorul 5

 • Antiaeriana
 • 13 Septembrie
 • Cotroceni
 • Calea Ferentari (Prelungirea)
 • Drumul Sarii
 • Eroilor
 • Margeanului
 • Panduri
 • Rahova
 • Soseaua Alexandriei
 • Soseaua Viilor
 • Sebastian
 • Soseaua Salaj
 • Zetari

Sectorul 6

 • Drumul Taberei
 • Militari
 • Apusului
 • Bulevardul Iuliu Maniu
 • Bulevardul Timisoara
 • Crangasi
 • Cartierul Latin
 • Ghencea
 • Giulesti
 • Militari Residence
 • Plevnei
 • Regie
 • Uverturii

Pachete funerare

Alte servicii funerare

Consiliere funerara Organizare ceremonie Imbalsamare si cosmetizare
Incinerare Inhumare Sicrie
Transport Repatriere
Aranjamente florare
Parastas

Servicii funerare pe sector

Sectorul 1 Sectorul 2 Sectorul 3
Sectorul 4 Sectorul 5 Sectorul 6
Ilfov
Servicii funerare pe cartier

Inapoi la pagina principala